Company Concept

Koncept kompanije-2
Koncept kompanije-1

Business Vision

Koristite nauku i tehnologiju da poboljšate zdravlje ljudi.

Corporate Mission

Biti profesionalni proizvođač monitora pacijenata svjetske klase.

Enterprise Spirit

Krenite naprijed s odlučnošću i inovativnošću.